Firmaprofil

Gerhardt Christensen A/S blev grundlagt i 1927 og har siden udviklet sig til den førende virksomhed inden for sit felt. Gennem tre generationer har firmaet tilpasset sig nye krav og teknologiske  muligheder, og der er skabt tradition for de værdier, som i dag kendetegner Gerhardt Christensen A/S:

Kvalitet – Viden – Funktion

Vi vil videreføre og forstærke den linie, som er skabt med henblik på en udvidelse af det eksisterende marked.

Vision & Mission

Det er vores vision at skabe et bedre arbejdsmiljø for personer, der arbejder inden for energi og miljø, byggeri og anlæg samt udbrede kendskabet til vore produkter

Det er vores mission at produktudvikle og producere funktions- og miljørigtige produkter, der er nemme at betjene inden for brancher som relaterer til energi og miljø, byggeri og anlæg.

Det er vores mission at brande Gerhardt Christensen A/S som en troværdig samarbejdspartner.

…hvor referencen er kvalitet

Vi er stolte, når vi hører:  ”Kvaliteten skal være som Gerhardt Christensen A/S”. Et omdømme der forpligter, og som vi gør alt for at leve op til.

Vi bliver også i stort omfang brugt som rådgiver og samarbejdspartner ved udvikling af helt nye løsninger, hvor erfaring og kreativitet er afgørende for et godt resultat.

Derfor kontakt os, hvis du har behov for:

  • Dæksler i fortove, parkeringspladser, veje, havneanlæg, lufthavne m.m.
  • Spjæld og skod til afspærring og regulering af vandspejl i tanke, bassiner, renseanlæg,
    pumpestationer, søer o. lign.
  • Kontraklapper til sikring mod tilbageløb i rørledninger
  • Modulriste til overløbsværker
  • Lejdere til brønde

Kvalitet og viden

Løsningerne fra Gerhardt Christensen A/S bliver skræddersyet til at opfylde individuelle funktionskrav. Som eksempel kan nævnes fjederaflastningssystemet, der for tunge dæksler med en lågvægt på op til 2000 kg kan reducere åbnekraften til 10 – 15 kg.

Vores ingeniører har stor erfaring i at beregne og dimensionere opgaverne, så de opfylder normer og krav fra myndighederne, både når det gælder styrke, miljø og holdbarhed under ekstreme forhold.

Alle løsninger bliver grundigt gennemprøvet og testet, inden den endelige aflevering finder sted. Mange års erfaring med talrige problemstillinger inden for miljøområdet, rent vand og spildevand, har medført, at der ikke er den opgave, vi ikke kan løse.

Ofte begynder en opgave med besigtigelse af den lokalitet, hvor produktet skal opstilles og fungere. Dermed sikres fuld overensstemmelse mellem opgaveløsningen og det omkringliggende miljø. På den måde bliver analyse- og konstruktionsprocessen kortest mulig og resultatet optimalt i forhold til økonomi og funktionsmæssige behov.