Myndighedskrav

Følgende er udarbejdet på grundlag af:

 • EU-norm DS/EN 124, Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer, 1996.
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kloakarbejde nr. 473 af 7. oktober 1983.
 • Arbejdstilsynets meddelelse: Vurdering af løft nr.4.05.2. af oktober 1994
 • Arbejdstilsynets anvisning om Maskiner og Maskinanlæg Nr. 2.2.0.1 af november 1996

Den europæiske norm EN124 angiver retningslinier med hensyn til:
Belastning, placering, konstruktion og styrkemæssig afprøvning af dæksler.
Se afsnit A: Belastning og placering.

Ud over kravene i den europæiske norm EN124 stiller de regionale myndigheder krav til dækslernes fri åbning og funktion. I Danmark er dette beskrevet i:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kloakarbejde nr. 473 af 7. oktober 1983.
Arbejdstilsynets meddelelse: Vurdering af løft nr.4.05.2. af oktober 1994
Se afsnit B: Dækslets fri åbning og afsnit C: Funktionskrav

A: Belastning og placering

 

Tabel 1: Uddrag af DIN/EN 124 med tilføjede anvendelsesområder

GruppeKlasseBelastningAnvendelse
1A1515 kNSteder og fortove der fortrinsvis benyttes af fodgængere og cyklister.
2B125125 kNAdgangsveje i forbindelse med fodgængerzoner samt parkeringspladser for per- sonvogne.
3C250250 kNTil fortove og kantstene hvor der kan forekomme parkeringer. Må max. gå 0,5 m ind på kørebanen.
4D400400 kNTil steder hvor alle typer køretøjer har adgang så som veje, nødspor, flugtveje, gågader, parkeringspladser.
5E600600 kNTil steder hvor der forekommer høje hjulbelastninger, f.eks. havneanlæg, luft- havne.
6F900900 kNTil steder hvor der forekommer særligt høje hjulbelastninger, f.eks. lufthavne.

 

B: Dækslers fri åbning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kloakarbejde nr. 473 af 7. oktober 1983.

Brønde:

 • Den fri åbning i dæksler til nedgangsbrønde, skal være mindst 55×55 cm eller 55 cm i diameter.

Bygværker:

 • I bygværker op til 4 meters længde skal der være mindst 1 fri åbning på 60×80 cm.
 • I bygværker over 4 meters længde skal der være mindst 2 frie åbninger begge på mindst 120×100 cm, dog skal den ene åbning være så stor, at det maskinudstyr der findes i bygværket kan tages op på terræn.

C: Funktionskrav:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kloakarbejde nr. 473 af 7. oktober 1983.
og
Arbejdstilsynets meddelelse: Vurdering af løft nr.4.05.2. af oktober 1994

 • Hængslede dæksler og lemme skal kunne fastholdes sikkert i åben stilling.
 • Når dæksler og lemme åbnes skal åbningerne afspærres forsvarligt.
 • Når dækslernes åbnekraft overstiger 50 kg skal de åbnes med tekniske hjælpemidler.
 • Når dækslernes åbnekraft er 50 kg og derunder, skal de åbnes med tekniske hjælpemidler hvis det er muligt.
 • Med hensyn til åbnekraft henvises til en nyere At-meddelelse Nr.4.05.02 oktober 1994, hvor et løft på 50 kg og derover tæt på kroppen anses for klart sundhedsfarligt.
 • For at et løft tæt ved kroppen normalt ikke anses for at være sundhedsfarligt må det ikke overstige 12 kg.