Myndighetskrav

Följande är utarbetat på grundlag av:

 • EU-normen DS/EN 124, Brunnsbetäckning med karm till körbana och gångarealer, 1996.
 • Arbetsinspektionens kungörelse om kloakarbete nr. 473 från 7 oktober, 1983.
 • Arbetsinspektionens meddelande: Bedömning av lyft nr. 4.05.2. från oktober 1994
 • Arbetsinspektionens anvisning om Maskiner och Maskinanläggningar Nr. 2.2.0.1 från november 1996

Den europeiska normen EN124 anger riktlinjer med hänsyn till:
Belastning, placering, konstruktion och styrkemässig provning av betäckningar.
Se avsnitt A: Belastning och placering.

Utöver kraven i den europeiska normen EN124 ställer de regionala myndigheterna krav på betäckningarnas fria öppning och funktion. I Danmark är detta beskrivet i:
Arbetsinspektionens kungörelse om kloakarbete nr. 473 från 7 oktober, 1983.
Arbetsinspektionens meddelande: Bedömning av lyft nr. 4.05.2. från oktober 1994
Se avsnitt B: Betäckningens fria öppning och avsnitt C: Funktionskrav

 

A: Belastning och placering

Tabell 1: Utdrag från DIN/EN 124 med tillfogade användningsområde

GruppeKlasseBelastningAnvendelse
1A1515 kNPlatser och trottoarer som företrädesvis används av fotgängare och cyklister.
2B125125 kNTillfartsvägar i förbindelse med fotgängarzoner samt parkeringsplatser för personbilar.
3C250250 kNTill trottoarer och kantstenar där det kan förekomma parkeringar. Får max gå 0,5 m in på körbanan.
4D400400 kNTill platser där alla typer av fordon har tillgång, så som vägar, vägrenar, nödutgångar, gågator, parkeringsplatser.
5E600600 kNTill platser där det förekommer höga hjulbelastningar, t ex. hamnanläggningar flygplatser.
6F900900 kNTill platser där det förekommer speciellt höga hjulbelastningar, t ex. flygplatser.

B: Betäckningens fria öppning

Arbetsinspektionens kungörelse om kloakarbete nr. 473 från 7 oktober, 1983.

Brunnar:

Den fria öppningen i betäckningar till nedgångsbrunnar ska vara minst 55×55 cm eller 55 cm i diameter.

Byggverk:

 • I byggverk på upp till 4 meters längd ska det vara minst 1 fri öppning på 60×80 cm.
 • I byggverk på över 4 meters längd ska det vara minst 2 fria öppningar, bägge på minst 120×100 cm. Dock ska den ena öppningen vara så stor att den maskinutrustning som finns i byggverket kan tas upp till marken.

C: Funktionskrav:

Arbetsinspektionens kungörelse om kloakarbete nr. 473 från 7 oktober, 1983. och Arbetsinspektionens meddelande: Bedömning av lyft nr. 4.05.2. från oktober, 1994

 • Betäckningar och luckor med gångjärn ska kunna sättas fast säkert i öppnad ställning.
 • När betäckningar och luckor öppnas ska öppningarna avspärras försvarligt.
 • När betäckningarnas öppningskraft överstiger 50 kg ska de öppnas med tekniska hjälpmedel.
 • När betäckningarnas öppningskraft är 50 kg och lägre ska de öppnas med tekniska hjälpmedel, om detta är möjligt.
 • Med hänsyn till öppningskraften hänvisas till ett nyare At-meddelande Nr. 4.05.02 oktober 1994, där ett lyft på 50 kg och tyngre tätt mot kroppen anses som hälsofarligt.
 • För att ett lyft tätt mot kroppen normalt inte ska anses som hälsofarligt får det inte överstiga 12 kg.