Rådgivning

Rådgivning

Våra ingenjörer har stor erfarenhet av att beräkna och dimensionera uppgifterna så att de uppfyller normer och krav från myndigheterna, både vad gäller styrka, miljö och hållbarhet under extrema förhållanden.

Många års erfarenhet kring en mängd problemställningar inom miljöområdet, rent vatten och spillvatten, har medfört att det inte finns en uppgift som vi inte kan lösa.
Våra ingenjörer erbjuder rådgivning vid utveckling av helt nya lösningar, där erfarenhet och kreativitet är avgörande för ett gott resultat. Därför, kontakta oss om du har behov för rådgivning beträffande:
  • Betäckningar till trottoarer, parkeringsplatser, vägar, hamnanläggningar, flygplatser m.m.
  • Spjäll och skott till avspärrning och reglering av vattennivåer i tankar, bassänger, reningsverk, pumpstationer, sjöar och liknande.
  • Backventiler till säkring mot tillbakaflöde i rörledningar.
  • Modulgaller till överfallsutskov.
  • Lejdare till brunnar.

Timpris: 750 DKK exkl. moms