Flygplatsbetäckningar

Betäckningar till flygplatser är utsatta för extra stora belastningar på upp till 900 kN och det ställs särskilda, säkerhetsmässiga krav på planhet och ytstruktur. Betäckningarna från Gerhardt Christensen A/S lever upp till de strängaste kvalitets- och funktionskraven. En rad lösningar levererade till olika flygplatsprojekt har givit stor erfarenhet på detta speciella område.

Ex. 1:

lufthavnsdaeksler1Betäckningar till flygplatser levereras i klasserna E 600 och klasserna F 900

Läs mer…

Ex. 2:

lufthavnsdaeksler2Flygplatsbetäckning med strömuttag placerad vid gate.

Läs mer…