Betäckningar

Gerhardt Christensen A/S har specialiserat sig på utveckling och design av betäckningar till trottoarer, parkeringsplatser, vägar, hamnanläggningar, flygplatser m.m. Gerhardt Christensen A/S har stor erfarenhet inom detta produktområde och lösningarna, som har blivit utvecklade och förbättrade i takt med stigande kvalitets- och miljömässiga krav, har visat sin styrka genom många års väder- och slitpåverkningar. Gerhardt Christensen har bl.a. utvecklat ett fjäderavlastningssystem, som reducerar öppningskraften till 10 – 15 kg, för betäckningar med lockvikt på upp till 2000 kg.

Överfalsade

OverfalsetÖverfalsade durkplåtsbetäckningar från Gerhardt Christensen A/S produceras efter mått samt i följande standardstorlekar: 660 x 820 mm, 1200 x 1000 mm och 1320 x 820 mm.

Läs mer…

Flygplats

LufthavnBetäckningar till flygplatser är utsatta för extra stora belastningar på upp till 900 kN och det ställs särskilda, säkerhetsmässiga krav på planhet och ytstruktur.

Läs mer…

Runda durkplåtsbetäckningar

Runde dørpladedækslerTill runda brunnar levereras olika betäckningstyper med diametrar från
Ø 600 mm till Ø 3000. Betäckningarna kan levereras 1 – 2 – 3-delade.

Läs mer…

Planförsänkta

PlanforsænketPlanförsänkta durkplåtsbetäckningar från Gerhardt Christensen A/S produceras efter mått samt i följande standardstorlekar: 660 x 820 mm, 1200 x 1000 mm och 1320 x 820 mm.

Läs mer…

Gastät, överfalsad durkplåtsbetäckning

GastætGastäta betäckningar används i tankar och behållare i syfte att förebygga besvär från lukter samt som säkerhet för att explosionsfarliga gaser inte ska läcka ut.

Läs mer…

Special

SpecialBetäckningar till kärl och gruvor, där slamsugare töms. Med hänsyn till lukter och säkerhet, öppnas och stängs betäckningen varje gång den töms. Betäckningen öppnas och stängs med hjälp av hydraulik.

Läs mer…