Sänke/reglerspjäll

Sänkespjäll Typ 5

Denna typ är lämplig som reglering och avspärrning i en tank, bassäng, sjö eller liknande.
3–sidad tätning med 2 lodräta läpptätning och 1 vågrät läpptätning.
Typ 5 är lämplig som reglerspjäll vid orensat spillvatten.
När vattnet ska passera spjället, sänks spjället och vattnet färdas över spjällplattan.
Spjällplattan är förd i en kuliss från öppen till stängd position, samtidigt är tätningarna på de 3 sidorna aktiva från öppnad till stängd position. Denna konstruktion försäkrar att allt vatten passerar över spjällplattan.

Sänkespjäll produceras med öppning = B upp till 6000 mm och i höjder = H upp till 4000 mm.
Tryck från fram- och baksida.

Spjällramen bultas fast antingen direkt på betong eller på ingjuten ram med gänginsats.

Material: Ram och spjällplatta i rostfritt stål.
Sänkespjällen kan levereras med 1 eller 2 spindlar.
Sänkespjällen kan levereras med icke stigande spindel (spindelmutter på spjällplattan) eller med stigande spindel.
Stigande spindel är mer servicevänligt (enklare att smörja) än en icke stigande spindel.

Sänkespjällen kan drivas med handkraft eller med drev.

Ex. 1

Reglerspjäll till reningsverk
– inbyggt skjutspjäll
Tryck: 0,9 mVs
Drift: AUMA MATIC med vinkelväxel

Läs mer…

 

Ex. 2

Reglerspjäll till reningsverk
– motorstyrt överfallspjäll
med skumskärm.
Tryck: 0,6 mVs
Drift: BJ – vinkelväxel med stoppkontakt.

Läs mer…

Ex. 3

Dubbelt reglerspjäll
– till reglering av vattenståndet i Sjælsø.
Drift: 2 st. AUMA-regleringsdrift.

Läs mer…

Ex. 4

Sänkespjäll till förreningsverk
– med 2 spindlar.
Tryck: 0,6 mVs
Drift: AUMA MATIC med vinkelväxel

Läs mer…

Ex. 5

Sänkespjäll till reningsverk
Drift: Handdriven vinkelväxel

Läs mer…

Ex. 6

Reglerspjäll till hamnanläggningar
Tryck: 2,8 mVs
Drift: AUMA MATIC

Läs mer…

Ex. 7

Reglerspjäll till reningsverk
Tryck: 0,6 mVs
Drift: BJ-vinkelväxel med ändstoppskontakter

Läs mer…