Special Betäckningar

Ex. 1:

Nedkastningslem ved renseanlægNedkastningslucka vid reningsverk
– med hydraulisk betjäning
Belastning: 2 kN / Snöbelastning

Läs mer…

Ex. 2:

Alu-afdækning over trapperum ved regnvandsbassinAlu-täckning över trapprum vid regnvattenbassäng
Belastning: 2 kN

Läs mer…

Ex. 3:

Alu-afdækningerAlu-täckningar
– olika typer
Belastning: Gående belastning

Läs mer…