Hållbara och funktionella lösningar

Lösningarna från Gerhardt Christensen A/S blir skräddarsydda till att uppfylla individuella funktionskrav. Våra ingenjörer har stor erfarenhet av att beräkna och dimensionera uppgifterna, så att de uppfyller normer och krav från myndigheter, både vad gäller styrka, miljö och hållbarhet under extrema förhållanden.
Alla lösningar blir grundligt genomprovade och testade, innan den slutliga leveransen äger rum. Många års erfarenhet med flertalet problemställningar inom miljöområdet, rent vatten och spillvatten, har medfört att det inte finns en uppgift som vi inte kan lösa.
Vi används i stor omfattning som rådgivare och samarbetspartner vid utveckling av helt nya lösningar, när erfarenhet och kreativitet är avgörande för ett bra resultat.
Vi blir stolta när vi hör: ”Kvaliteten ska vara som Gerhardt Christensen A/S.” Ett omdöme som förpliktigar och som vi gör allt för att leva upp till.

Betäckningar

Betäckningar till trottoarer, parkeringsplatser, vägar, hamnanläggningar, flygplatser m.m. Unikt fjäderavlastningssystem reducerar öppningskraften till 10 – 15 kg på betäckningar med lockvikt på upp till 2 000 kg.

Läs mer…

Spjäll

Spjäll och skott till avspärrning och reglering av vattennivåer i tankar, bassänger, reningsverk, pumpstationer, sjöar och liknande med möjlighet för inbyggning av automatik och säkerhetsfunktioner.

Läs mer…

Backventiler

Backventiler till säkring mot tillbakaflöde i rörledningar. Hållbara lösningar till nya anläggningar samt för utbyte av existerande backventiler. Snabb och säker montering

Läs mer…

Service och montage

Gerhardt Christensen A/S erbjuder också service/montage. Önskar du montering av betäckningar, skjutspjäll och backventiler, eller har du behov för annan montering och service är vi redo

Läs mer…

Rådgivning

Våra ingenjörer har stor erfarenhet av att beräkna och dimensionera uppgifterna så att de uppfyller normer och krav från myndigheterna, både vad gäller styrka, miljö och hållbarhet under extrema förhållanden.

Läs mer…