Avspärrningsskott

Det finns 2 typer av avspärrningsskott. Ett fast skott med inbyggt reglerspjäll, som är den mest prisbilliga, och ett plankskott med en skottplatta, som är hel eller uppdelad i plankor. Båda typerna levereras i rostfritt stål eller aluminium och är lämpliga som tillfällig avspärrning, när det finns behov för att torrlägga en maskin eller liknande för service. Har man flera, lika avspärrningar kan samma skottplatta användas i alla kulisser.

Fast skott / Reglerspjäll

 Fast skod / ReguleringsspjældPrisbillig lösning, som tätningsmässigt fungerar bäst vid orensat spillvatten.
Lämplig vid tillfällig avspärrning.

Läs mer…