Fast skott / Reglerspjäll

Avspärrningsskott Typ 1

Avspärrningsskott typ 1 är ett prisbilligt skott, som tätningsmässigt fungerar bäst vid orensat spillvatten. Denna typ är lämplig vid tillfälliga avspärrningar, när det finns behov för att torrlägga en maskin eller liknande för service. Tätning: Spjällplattan förs i en PP – kuliss. Spjällramen kan ingjutas eller påbultas.

Ingjutes spjällramen jämnt med kanalbotten, ska kulissen rensas innan spjällplattan placeras. Skottplattan är i ett stycke.

Material: Rostfritt stål eller aluminium.

Har man flera, lika avspärrningar, kan samma skottplatta användas i alla kulisser.

skod1-1
skod1-2
skod1-3

Fast skott:

Typ 1
Öppning: 600 X 1300 mm

Reglerspjäll:

Typ 5
Öppning: 600 X 600 mm
Reglering: 600 mm

Betjäning:

Manuell.

Material:

Rostfritt stål AISI 304.

Funktion:

Används i kvarndamm för reglering av vattennivåer i förbindelse med fisktrappa.

Kund:

Karmak Mølle.