Företagsprofil

Gerhardt Christensen A/S grundades 1927 och har sedan dess utvecklat sig till det ledande företaget inom sitt fält. Genom tre generationer har företaget anpassat sig till nya krav och tekniska möjligheter och en tradition har skapats kring de värderingar som idag kännetecknar Gerhardt Christensen A/S:

 

Kvalitet – Kunskap – Funktion – Trovärdighet

1 januari 2007 överlämnade Poul Erik Christensen verksamheten till Erik Adam Pedersen, som planerar att föra vidare och förstärka den linje som är skapad, med syfte att utvidga den existerande marknaden.

 

Vision & Mission

Det är vår vision att skapa en bättre arbetsmiljö för personer som arbetar inom energi och miljö, byggnation och anläggningar.

Det är vår mission att produktutveckla och producera funktions- och miljöriktiga produkter som är enkla att använda, inom branscher som relaterar till energi och miljö, byggnation och anläggningar.

Det är vår mission att varumärka Gerhardt Christensen A/S som en trovärdig samarbetspartner.

Referensen är kvaliteten

Vi blir stolta när vi hör: ”Kvaliteten ska vara som Gerhardt Christensen A/S.” Ett omdöme som förpliktar, och som vi gör allt för att leva upp till.
Vi används också i stor utsträckning som rådgivare och samarbetspartner vid utveckling av helt nya lösningar, när erfarenhet och kreativitet är avgörande för ett bra resultat.
Kontakta oss därför om du har behov för:
  • Betäckningar i trottoarer, parkeringsplatser, vägar, hamnanläggningar, flygplatser m.m.
  • Spjäll och skott till avspärrning och reglering av vattennivåer i tankar, bassänger, reningsverk, pumpstationer, sjöar och liknande.
  • Backventiler till säkring mot tillbakaflöde i rörledningar.
  • Modulgaller till överfallsutskov.
  • Lejdare till brunnar.

Kvalitet och kunskap

Lösningarna från Gerhardt Christensen A/S blir skräddarsydda till att uppfylla individuella funktionskrav. Som exempel kan nämnas fjäderavlastningssystemet, som för tunga betäckningar med en lockvikt på upp till 2000 kg, kan reducera öppningskraften till 10 – 15 kg.
Våra ingenjörer har stor erfarenhet av att beräkna och dimensionera uppgifterna, så att de uppfyller normer och krav från myndigheter, både vad gäller styrka, miljö och hållbarhet under extrema förhållanden.
Alla lösningar blir grundligt genomprovade och testade innan den slutliga leveransen äger rum. Många års erfarenhet med flertalet problemställningar inom miljöområdet, rent vatten och spillvatten, har medfört att det inte finns en uppgift som vi inte kan lösa.

Oftast inleds en uppgift med en besiktning av den plats där produkten ska ställas upp och fungera. Därmed säkras full överrensstämmelse mellan lösningen och den omkringliggande miljön. På det sättet blir analys- och konstruktionsprocessen kortast möjlig och resultatet optimalt i förhållande till ekonomi och funktionsmässiga behov.