Skjutspjäll

Gerhardt Christensen A/S framställer olika typer av skjutspjäll som bl. a skiljer sig åt genom olika former av tätning:

 

Skjutspjäll Typ II

• Kilskjutspjäll med 4-sidad tätning med NBR – 4 st. justerbara kilar
• Öppning: Bredd upp till 6000 mm. Höjd upp till 2000 mm

 

Skjutspjäll Typ II L

• Kilskjutspjäll med 4-sidad tätning med NBR.
Den kilverkan, som trycker spjällplattan in mot packningen, uppnås mellan ram och spjällplatta.
• Öppning: Bredd upp till 7000mm. Höjd upp till 2000 mm
Typ II L’s spjällram är öppnad i botten i spjällets hela bredd, och kommer därför inte ha en tendens att stanna till av orenheter så spjället inte kan stängas.

Gemensamt för Typ II och Typ II L
• Tryck från fram- och baksida 6 mVs
• Kräver ett fritt avstånd på 75 mm under spjällets bottenflöde
• Kan levereras med icke stigande spindel (spindelmutter på spjällplattan) eller med stigande spindel. Stigande spindel är mer servicevänlig (enklare att smörja) än en icke stigande spindel
• Kan drivas med handkraft eller med drift
• Ram och spjällplatta i rostfritt stål
• Spjällramen bultas fast antingen direkt på betong eller på ingjuten ram med gänginsats.

Skjutspjäll Typ 7.3

Typ 7.3 har en 3-sidig tätning. 2 lodräta läpptätningar och 1 vågrät tätning i bottenskenan (kompressionstätning).
Denna typ är lämplig som avspärrning i en kanal. Det maximala vattenståndet är begränsat av spjällplattans höjd.

 

Skjutspjäll Typ 7.4

Typ 7.4 har en 4-sidig tätning. 2 lodräta läpptätningar och 2 vågräta tätningar, 1 i spjällets bottenskena (kompressionstätning) och 1 i spjällets toppskena.
Denna typ är lämplig vid orensat spillvatten och till reglering, där vattnet passerar under spjällplattan, då spjällplattan är förd i en kuliss från öppnad till stängd position. Samtidigt är tätningarna på de 3 sidorna aktiva från öppnad till stängd position. Detta försäkrar att allt vatten blir tvingat till att passera genom öppningen under spjällplattan.

 

Gemensamt för Typ 7.3 och Typ 7.4
Öppning: Bredd upp till 6000 mm. Höjd upp till 4000 mm
• Tryck från fram- och baksida.
• Botten på ramen kan placeras jämnt med byggverkets eller rörets bottenflöde. Detta utförande har den fördelen att orenheter, sand och liknande inte ansamlas framför och efter spjället.
• Kan levereras med 1 eller 2 spindlar
• Kan levereras med icke stigande spindel (spindelmutter på spjällplattan) eller med stigande spindel. Stigande spindel är mer servicevänlig (enklare att smörja) än en icke stigande spindel.
• Kan drivas med handkraft eller med drift
• Ram och spjällplatta i rostfritt stål
• Spjällramen bultas fast, antingen direkt på betong eller på ingjuten ram med gänginsats.

Ex. 1

skydespjaeld-eks1Skjutspjäll typ II med 4-sidig tätning
Drift: Handdriven

Läs mer…

Ex. 2

skydespjaeld-eks2Skjutspjäll typ II L med 4-sidig tätning
Drift: Motor- eller handdriven

Läs mer…

Ex. 3

skydespjaeld-eks3Kanalskjutspjäll typ 7.3 med 3-sidig tätning till reningsverk

Läs mer…

Ex. 4

skydespjaeld-eks4Skjutspjäll typ 7.4 med 4-sidig tätning till regleringsbyggverk
Tryck fram- och baksida: 4 mVs
Drift: AUMA MATIC

Läs mer…

Ex. 5:

skydespjaeld-eks5Skjutspjäll typ 7.4 med 4-sidig tätning till reningsverk
Tryck fram- och baksida: 4 mVs
Drift: AUMA MATIC

Läs mer…

Ex. 6

skydespjaeld-eks6Skjutspjäll typ 7.4 med 4-sidig tätning till pumpstation
Tryck fram- och baksida: 3 mVs
Drift: Motorstyrt

Läs mer…

Ex. 7

skydespjaeld-eks7Skjutspjäll typ 7.4 med 4-sidig tätning till pumpstation
Tryck fram- och baksida: 3 mVs
Drift: Motorstyrt

Läs mer…

Ex. 8

skydespjaeld-eks8Hydrauliska skjutspjäll typ 7.4 med 4-sidig tätning till pumpstation
Tryck fram- och baksida: 4 mVs

Läs mer…