Skydespjæld

Gerhardt Christensen A/S fremstiller forskellige typer af skydespjæld, som bl.a. adskiller sig ved forskellige former for tætning:

Skydespjæld Type II

• Kileskydespjæld med 4-sidet tætning af NBR – 4 stk. justerbare kiler
• Lysning: Bredde op til 6000 mm. Højde op til 2000 mm

Skydespjæld Type II L

• Kileskydespjæld med 4-sidet tætning af NBR.

Den kilevirkning, der trykker spjældpladen ind mod pakningen, opnås mellem ramme og spjældplade.
• Lysning: Bredde op til 7000mm. Højde op til 2000 mm
Type II L’s spjældramme er åben i bunden i hele spjældets bredde og vil derfor ikke have tendens til at stoppe til af urenheder, så spjældet ikke kan lukke.

Fælles for Type II og Type II L
• Tryk fra for og bagsiden 6 mVs
• Kræver en fri afstand på 75 mm under spjældets bundløb
• Kan leveres med ikke stigende spindel (spindelmøtrik på spjældpladen) eller med stigende spindel. Stigende spindel er mere servicevenlig (nemmere at smøre) end en ikke stigende spindel
• Kan betjenes med håndkraft eller med drev
• Ramme og spjældplade i rustfri stål
• Spjældrammen påboltes enten direkte på beton eller på indstøbt ramme med gevindindsats

Skydespjæld Type 7.3

Type 7.3 har en 3-sidet tætning. 2 lodrette læbetætninger og 1 vandret tætning i bundskinnen (kompressionstætning).
Denne type er velegnet som afspærring i en Kanal. Den maksimale vandstand er begrænset af spjældpladens højde.

Skydespjæld Type 7.4

Type 7.4 har en 4-sidet tætning. 2 lodrette læbetætninger og 2 vandrette tætninger, 1 i spjældets bundskinne (kompressionstætning) og 1 i spjældets topskinne.
Denne type er velegnet som skydespjæld i urenset spildevand og til regulering, hvor vandet passerer under spjældpladen, idet spjældpladen er ført i en kulisse fra åben til lukket position. Samtidig er tætningerne på de 3 sider aktive fra åben til lukket position. Dette sikrer, at alt vand bliver tvunget til at passere gennem åbningen under spjældpladen.

Fælles for Type 7.3 og Type 7.4
Lysning: Bredde op til 6000 mm.  Højde op til 4000 mm
• Tryk fra for og bagside
• Bunden af rammen kan placeres glat med bygværkets eller rørets bundløb. Denne udførelse har den fordel, at urenheder, sand og lignende ikke ophobes før og efter spjældet
• Kan leveres med 1 eller 2 spindler
• Kan leveres med ikke stigende spindel (spindelmøtrik på spjældpladen) eller med stigende spindel. Stigende spindel er mere servicevenlig (nemmere at smøre) end en ikke stigende spindel
• Kan betjenes med håndkraft eller med drev
• Ramme og spjældplade i rustfri stål
• Spjældrammen påboltes enten direkte på beton eller på indstøbt ramme med gevindindsats

Eks. 1

skydespjaeld-eks1Skydespjæld type II med 4-sidet tætning
Drev: Håndbetjent

Læs mere…

Eks. 2

skydespjaeld-eks2Skydespjæld type II L med 4-sidet tætning

Drev: Motor eller hånddrevet

Læs mere…

Eks. 3

skydespjaeld-eks3Kanalskydespjæld type 7.3 med 3-sidet tætning til renseanlæg

Læs mere…

Eks. 4

skydespjaeld-eks4Skydespjæld type 7.4 med 4-sidet tætning til reguleringsbygværk

Tryk for og bagside: 4 mVs

Drev: AUMA MATIC

Læs mere…

Eks. 5:

skydespjaeld-eks5Skydespjæld type 7.4 med 4-sidet tætning til renseanlæg

Tryk for og bagside: 4 mVs
Drev: AUMA MATIC

Læs mere…

Eks. 6

skydespjaeld-eks6Skydespjæld type 7.4 med 4-sidet tætning til pumpestation

Tryk for og bagside: 3 mVs
Drev: Motorstyret

Læs mere…

Eks. 7

skydespjaeld-eks7Skydespjæld type 7.4 med 4-sidet tætning til pumpestation

Tryk for og bagside: 3 mVs
Drev: Motorstyre

Læs mere…

Eks. 8

skydespjaeld-eks8Hydrauliske skydespjæld type 7.4 med 4-sidet tætning til pumpestation

Tryk for og bagside: 4 mVs

Læs mere…