Rådgivning

RådgivningVore ingeniører har stor erfaring i at beregne og dimensionere opgaverne, så de opfylder normer og krav fra myndighederne, både når det gælder styrke, miljø og holdbarhed under ekstreme forhold.

Mange års erfaring med talrige problemstillinger inden for miljøområdet, rent vand og spildevand, har medført, at der ikke er den opgave, vi ikke kan løse.

Vore ingeniører tilbyder rådgivning ved udvikling af helt nye løsninger, hvor erfaring og kreativitet er afgørende for et godt resultat. Derfor, kontakt os hvis du har behov for rådgivning vedr.:

 

  • Dæksler i fortove, parkeringspladser, veje, havneanlæg, lufthavne mm.
  • Spjæld og skod til afspærring og regulering af vandspejl i tanke, bassiner, renseanlæg, pumpestationer, søer o. lign.
  • Kontraklapper til sikring mod tilbageløb i rørledninger
  • Modulriste til overløbsbygværker
  • Lejdere til brønde