GC-Modulriste

Hængslede Riste til overløbsbygværker

Til overløbsbygværker leverer vi hængslede riste og justerbare overløbskanter, fremstillet af rustfrit, syre- fast eller varmforzinket stål.

For at lette konstruktørens arbejde, har vi udviklet de hængslede riste til et modulsystem.

Ristene monteres nemt og problemfrit ved hjælp af vores montagevejledningen.

GC-modulriste er yderst betjeningsvenlige og rengøres fra terræn ved at åbne ristene, der er opdelt i moduler på ca. 1 meter, og lade dem falde på plads igen. Derved falder 80% af ristestoffet af. Det resterende fjernes ved spuling.

Alt dette kan foretages gennem et dæksel fra overkanten af bygværket.

Eksentriske låsebolte forhindrer ristene i at åbnes i utide.

Konstruktion: Modulristene udføres af fladstål 30×5 med lamelafstand 20mm. Det er muligt i forbindelse med et ristesystem at indbygge skumkant og overløbskant.

Overløbsbygværk med Planforsænkede dæksler og GC-Modulriste

GC-Modulriste

Lysning:

6000 x 700 mm.

Ristafstand:

20 mm.

Dæksler:

Belastning:

400 kN. Klasse D 400.
Lysning:

6000 x 1100 mm.

Materiale:

Varmforzinket stål.

Udstyr:

Sikkerhedslågstøtte.
Fjederaflastede låg.
Åbnekraft 10 – 20 kg.
Låsebolte.
Flydende karm.
Sikkerhedsrist og rækværk.
Låsekasse for hængelås.

Kunde:

Århus Kommune
Overløbsbygværk Hasselager
DK – Århus.