Hydraulisk Skydespjæld Type 7.4

skyde8-1

skyde8-2

Tæthedskrav i henhold til DIN 19569-4

Belastning:

4 mVs.

Lysning:

1000 X 1400 mm.

Denne spjældtype er velegnet til indbygning i eksisterende bygværker.

Lukker automatisk ved strømsvigt.

Sted:

Pumpestation Vester Havnepromenade.

Kunde:

Aalborg Kommune