Hydrauliskt Skjutspjäll Typ 7.4

skyde8-1
skyde8-2

Täthetskrav i överensstämmelse med DIN 19569-4

Belastning:

4 mVs.

Öppning:

1000 X 1400 mm.
Denna spjälltyp är lämplig för inbyggning i existerande byggverk.
Stängs automatiskt vid strömavbrott.

Plats:

Pumpstation Vester Hamnpromenad.

Kund:

Aalborg Kommun