Spjäll

Gerhardt Christensen A/S är leveransduglig av en rad olika typer av spjäll, som används till reglering och avspärrning i sjöar, bassänger, tankar och liknande. Det är en rad avgörande faktorer som spelar in när den rätta lösningen ska väljas, exempelvis storlek, tryck, täthet, funktion, betjäning, service m.m. Därför lägger vi vikt på att ge den bästa rådgivningen till våra kunder innan de väljer en lösning. Vid många tillfällen är vi i ”marken” för att analysera förhållanden och jämföra önskningar och krav till lösningen.

Avspärrningsskott

AfspæringsskodDet finns 2 typer av avspärrningsskott. Ett fast skott med inbyggt reglerspjäll, som är den mest prisbilliga och ett plankskott med en skottplatta, som är hel eller uppdelad i plankor.

Läs mer…

Skjutspjäll

SkydespjældSkjutspjäll framställs i olika utföranden och till olika ändamål.

Läs mer…

Vridspjäll

VippespjældVridspjäll används där det finns behov för avspärrning av vattenström, ex. kloaker och där det inte är möjligt att placera spjällets drivfunktion över vattennivån

Läs mer…

Sänke-/reglerspjäll

sænke-/reguleringsspjældPrisbillig lösning, som tätningsmässigt fungerar bäst i orensat spillvatten.

Läs mer…

Slidventil

SkydeventilProduceras i storlekarna Ø 1000 mm till Ø 1600 mm.

Läs mer…