Korrekt val av spjäll

Skjutspjäll

För att välja skjutspjäll korrekt ska följande fastläggas:

 • Storlek.
 • Tryck.
 • Täthetskrav.
 • Vilken funktion spjället ska uppfylla.
 • Hur ofta ska spjället vara i drift – öppna och stängas.
 • Vilken grad av servicevänlighet önskar användaren.
 • Vilket medie spjället ska fungera i.
 • Materialval.

Hur ska spjället drivas eller röras. Ska det vara:

 • Manuellt drivet.
 • Elektrisk drivet: On – Off.
 • Elektrisk drivet: Reglering 4 – 20 mA.
 • Pneumatisk drivet.
 • Hydrauliskt drivet.

Väljs hydraulik som drivmedel är det möjligt att bygga in en automatisk öppna- eller stängfunktion, som samtidigt kan användas som säkerhetsfunktion.

 

Var är spjället placerat i byggverket:

 • Är spjället placerat på en vägg med god plats på alla sidor, kan de flesta spjälltyper användas.
 • Är spjället däremot placerat på botten av ett byggverk, och man samtidigt önskar att vatten och orenheter obehindrat kan passera genom spjället, bör spjälltypen väljas så att de önskade kraven kan uppfyllas.
 • Kan spjället bli ”dränkt”, bör hänsyn tas till placering av drivmedlet som öppnar och stänger spjället.

Skjutspjäll, materialval

SpjälltypSpjällramSpjällplattaSpindelSpindelmutterPP-kulissPackning
Avspärrningsskott Typ 1RSAlu/RSPEHD
Plankskott Typ 3RSAlu/RSA4RSPEHDN250/N506
Sänkespjäll Typ 5RSRSA4Brons RG7PEHDN250
Skjutspjäll Typ 7.3RSRSA4Brons RG7PEHDN250/N506
Skjutspjäll Typ 7.4RSRSA4Brons RG7PEHDN250/N506
Skjutspjäll Typ IIRSRSA4Brons RG7NBR
Skjutspjäll Typ II LRSRSA4Brons RG7NBR
SlidventilerRSRSA4Brons RG7NBR
VridspjällRSRSA4Brons RG7N250

 

RS: Rostfritt stål AISI 304 / WST 1.4301, AISI 316L / WST 1.4404, AISI 316 / WST 1.4435, AISI 316L / WST 1.4436 eller efter önskemål. Alu: AlMg3 sjövattensresistent aluminium

 

Gerhardt Christensen A/S producerar följande spjälltyper:

 • Avspärrningsskott Typ 1
 • Plankskott Typ 3
 • Sänkespjäll Typ 5
 • Skjutspjäll Typ II
 • Skjutspjäll Typ II L
 • Skjutspjäll Typ 7.3
 • Skjutspjäll Typ 7.4
 • Slidventiler
 • Vridspjäll

 

Skjutspjäll, täthet i enlighet med DIN 19569-4

Tabell 1: Täthetsklasser med exempel på användning.

KlassMaximal tillåtet läckage i liter pr. sek. pr. meter packningslängd (l/s/m).Exempel på användning vid tryck på framsidaRekommenderade spjälltyper från Gerhardt Christensen
1över 0,3 till 1– Plankskott
– Fördelningsspjäll
Typ 3
2över 0,1 till 0,3– Skott
– Platta
Typ 1
3över 0,05 till 0,1– Backventil
– Skjutspjäll
Typ KV
Typ 7.3 – Typ 5
4över 0,02 till 0,05– SkjutspjällTyp 7.4 – Typ II
Typ II L
5till 0,02– Skjutspjäll (Dropptätt)Typ II – Typ II L
Notera: Vid tryck på baksidan ska det som regel användas en högre klass för läckage.

 

 

Hur tätt ska spjället vara? Tätt, lite otätt, tämligen tätt, dropptätt eller Hur tätt har det spjäll som ska användas, behov för att vara?

I det efterföljande görs det sannolikt, vad tätt är.
En kran över ett handfat ger en vattenmängd på 0,1 l/s = 6 liter/min.

 

Hur mycket får skjutspjället läcka?

Exempel:

Skjutspjäll klass 4, öppning 500 x 500 mm.

Från tabellens (kolumn) klass 4 finns nedre och övre gräns för läckage.

Nedre gräns = 0,02 l/s/m, övre = 0,05 l/s/m.
Läckagen ska ligga innanför:

Nedre gräns 0,02 x ( 0,5 x 4 ) = 0,04 liter/sek. = 2,4 liter/min till
Övre gräns 0,05 x ( 0,5 x 4 ) = 0,1 liter/sek. = 6,0 liter/min.

Exempel:

Skjutspjäll klass 4, öppning 1 000×1 000 mm

Från tabellens (kolumn) klass 4 finns nedre och övre gräns för läckage.

Nedre = 0,02 l/s/m, övre = 0,05 l/s/m.
Läckagen ska ligga innanför

Nedre gräns 0,02 x ( 1,0 x 4 ) = 0,08 liter/sek. = 4,8 liter/min till
Övre gräns 0,05 x ( 1,0 x 4 ) = 0,2 liter/sek. = 12 liter/min.