Korrekt valg af spjæld

Skydespjæld

For at vælge et skydespjæld korrekt skal følgende fastlægges:

 • Størrelse.
 • Tryk.
 • Tæthedskrav.
 • Hvilken funktion skal spjældet opfylde.
 • Hvor ofte skal spjældet i drift – åbne og lukke.
 • Hvilken grad af servicevenlighed ønsker brugeren.
 • Det medie spjældet skal fungere i.
 • Materialevalg.

Hvordan skal spjældet drives eller bevæges. Skal det være:

 • Håndbetjent.
 • Elektrisk drevet: On – Of.
 • Elektrisk drevet: Regulering 4 – 20 mA.
 • Pneumatisk drevet.
 • Hydraulisk drevet.

Vælges hydraulik som drivmiddel, er det muligt at indbygge en automatisk åbne eller lukkefunktion, der samtidig kan anvendes som sikkerhedsfunktion.

Hvor er spjældet placeret i bygværket:

Er spjældet placeret på en væg med god plads til alle sider, kan de fleste spjældtyper anvendes.

 • Er spjældet derimod placeret i bunden af et bygværk, og ønsker man samtidig, at vand og urenheder uhindret kan passere gennem spjældet, bør spjældtypen vælges således, at de ønskede krav kan opfyld- es.
 • Kan spjældet blive “druknet”, bør der tages hensyn til placering af drivmidlet, der åbner og lukker spjældet. 
  Skydespjæld, materialevalg

  SpjældtypeSpjældrammeSpjældpladeSpindelSpindelmøtrikPP-kulissePakning
  Afspærringsskod Type 1RSAlu/RSPEHD
  Plankeskod Type 3RSAlu/RSA4RSPEHDN250/N506
  Sænkespjæld Type 5RSRSA4Bronze RG7PEHDN250
  Skydespjæld Type 7.3RSRSA4Bronze RG7PEHDN250/N506
  Skydespjæld Type 7.4RSRSA4Bronze RG7PEHDN250/N506
  Skydespjæld Type IIRSRSA4Bronze RG7NBR
  Skydespjæld Type II LRSRSA4Bronze RG7NBR
  SkydeventilerRSRSA4Bronze RG7NBR
  VippespjældRSRSA4Bronze RG7N250

   

   

   

   

  RS: Rustfri stål AISI 304 / WST 1.4301, AISI 316L / WST 1.4404, AISI 316 / WST 1.4435, AISI 316L / WST 1.4436 eller efter ønske.Alu: AlMg3 søvandsbestandig aluminium

  Gerhardt Christensen A/S producerer følgende spjældtyper:

 •          Afspærringsskod Type 1
 •          Plankeskod Type 3
 •          Sænkespjæld Type 5
 •          Skydespjæld Type II
 •          Skydespjæld Type II L
 •          Skydespjæld Type 7.3
 •          Skydespjæld Type 7.4
 •          Skydeventiler
 •          Vippespjæld

Skydespjæld, tæthed iht. DIN 19569-4

Tabel 1: Tæthedsklasser med eksempler på anvendelse.

KlasseMaximal tilladt lækage i liter pr. sek. pr. meter pakningslængde (l/s/m).Eksempler på anvendelse ved tryk på forside.Anbefalede spjældtyper fra Gerhardt Christensen.
1over 0,3 til 1– Plankeskod – FordelerspjældType 3
2over 0,1 til 0,3– Skod – PladeType 1
3over 0,05 til 0,1– Kontraklapper – SkydespjældType KV Type 7.3 – Type 5
4over 0,02 til 0,05– SkydespjældType 7.4 – Type II Type II L
5til 0,02– Skydespjæld (Dråbetæt)Type II – Type II L
BEMÆRK: Ved tryk på bagsiden skal der som regel anvendes en højere klasse for lækager.

Hvor tæt skal et spjæld være? Tæt, Lidt utæt, Temmelig tæt, Dråbetæt eller Hvor tæt har det spjæld, der skal bruges, behov for at være? I det efterfølgende sandsynliggøres, hvad tæt er. En hane over en håndvask giver en vandmængde på 0,1 l/s = 6 liter/min.

Hvor meget må et skydespjæld lække?

Eksempel:

Skydespjæld klasse 4, Lysning 500×500 mm. Fra tabellens (kolonne) klasse 4 findes nedre og øvre grænse for lækage. Nedre grænse = 0,02 l/s/m, øvre = 0,05 l/s/m

Lækagen skal ligge indenfor:

Nedre grænse 0,02 x ( 0,5 x 4 ) = 0,04 liter/sek. = 2,4 liter/min til Øvre grænse 0,05 x ( 0,5 x 4 ) = 0,1 liter/sek. = 6,0 liter/min

Eksempel:

Skydespjæld klasse 4, Lysning 1000×1000 mm Fra tabellens (kolonne) klasse 4 findes nedre og øvre grænse for lækage. Nedre = 0,02 l/s/m, øvre = 0,05 l/s/m.

Lækagen skal ligge indenfor:

Nedre grænse 0,02 x ( 1,0 x 4 ) = 0,08 liter/sek. = 4,8 liter/min til Øvre grænse 0,05 x ( 1,0 x 4 ) = 0,2 liter/sek. = 12 liter/min