Ventilnycklar

Elomat ventilnyckel typ EURO –  500 Nm:

  • Enkel att transportera på hjul eller i trailer.
  • Batteri – drivet oberoende av 230 VDC 22 O/min
  • Steglöst, reglerbart moment från 0 till 500 Nm.

Det steglösa, reglerbara momentet gör det möjligt under drift att använda ett så litet moment som möjligt. När ventilen är i ytterpositioner och stannar, glider den hydrauliska kopplingen, denna funktion ger en god säkerhet för att personer som använder ventilnyckeln inte vrider åt motsatt håll.

Elomat ventilnyckel typ EURO – reduktionsväxel 850 Nm:

Elomat-EURO med reduktionsväxel kan endast användas med trailer.

Enkel att transportera på trailer.

  • Batteridrivet oberoende av 230 VDC
  • Med reduktionsväxel.
  • 11 O/min
  • Steglöst, reglerbart moment från 0 till 850 Nm.

Det steglösa, reglerbara momentet gör det möjligt under drift att använda ett så litet moment som möjligt. När ventilen är i ytterpositioner och stannar, glider den hydrauliska kopplingen, denna funktion ger en god säkerhet för att personer som använder ventilnyckeln inte vrider åt motsatt håll.

Elomat – Handymat.

Elomat ventilnyckel typ Handymat 460 Nm:

  • Bärbar, enkel att transportera, vikt utan adaptor 18 kg.
  • 230 VDC 20 O/min
  • Steglöst, reglerbart moment från 0 till 460 Nm.

Det steglösa, reglerbara momentet gör det möjligt under drift att använda ett så litet moment som möjligt. När ventilen är i ytterpositioner och stannar, glider den hydrauliska kopplingen, denna funktion ger en god säkerhet för att personer som använder ventilnyckeln inte vrider åt motsatt håll.