Planförsänkta durkplåtsbetäckningar

Planförsänkta durkplåtsbetäckningar från Gerhardt Christensen A/S produceras efter mått samt i följande standardstorlekar: 660 x 820 mm, 1200 x 1000 mm och 1320 x 820 mm.
Planförsänkta betäckningar levereras för ingjutning, fastbultning och med flytande karm till reglering av betäckningens höjd.

GC-betäckningar är alltid försedda med ett säkerhetslockstöd, så att locket inte oavsiktligt stängs när personer arbetar vid betäckningen. Utöver detta är betäckningarna försedda med en låsbult och hål för T-nyckel.

Ex. 1:

Planforsænket dørkpladedæksel med enkelt lågPlanförsänkt durkplåtsbetäckning med enkelt lock.
Belastning: 400 kN/Klass D400.
Klassificering: DS/EN 124

Läs mer…

Ex. 2:

Planforsænket dørkpladedæksel med dobbelt lågPlanförsänkt durkplåtsbetäckning med dubbelt lock.
Belastning: 400 kN/Klass D400.
Klassificering: DS/EN 124

Läs mer…

Ex. 3:

Planforsænket dørkpladedæksel med asfaltbelægning i lågPlanförsänkt durkplåtsbetäckning med asfaltsbeläggning i locket
Belastning: 400 kN/Klass D400.
Klassificering: DS/EN 124

Läs mer…

Ex. 4:

Planforsænket dørkpladedæksel med brostensbelægning i lågPlanförsänkt durkplåtsbetäckning med kullerstensbeläggning i locket
Belastning: 250 kN/Klass C250.
Klassificering: DS/EN 124

Läs mer…

Ex. 5:

Planforsænket dørkpladedæksel med brosten/chaussesten i lågPlanförsänkt durkplåtsbetäckning med kullersten/chaussesten i locket
Belastning: 250 kN/Klass C250.
Klassificering: DS/EN 124

Läs mer…

Ex. 6:

Planforsænket dørkpladedæksel til overløbsbygværkPlanförsänkt betäckning till överfallsutskov
Belastning: 400 kN/Klass D400.
Klassificering: DS/EN 124

Läs mer…

Ex. 7:

Planforsænket dørkpladedæksel til brolagt midterrabatPlanförsänkt durkplåtsbetäckning till brolagd mittremsa
Belastning: 400 kN/Klass D400.
Klassificering: DS/EN 124

Läs mer…

Ex. 8:

Planforsænket dørkpladedæksel til grusbelagt parkområdePlanförsänkt durkplåtsbetäckning till grusbelagt parkområde
Belastning: 400 kN/Klass D400.
Klassificering: DS/EN 124

Läs mer…

Ex. 9:

Planforsænket dørkpladedæksel med Cicol/Dynagrib belægning over trappenedgangPlanförsänkt durkplåtsbetäckning med Cicol/Dynagrib beläggning över trappnedgång
Belastning: Från 125 kN
Klass: B125/D400

Läs mer…