Planförsänkt betäckning

Använd som trappnedgång

planforsaenket9-1
planforsaenket9-2
planforsaenket9-3

Belastning:

Från 125 kN
Klass B125/D400
Antal: 1 st.

Öppning:

955 mm x 2955 mm

Material

Varmförzinkat stål

Beläggning:

Cicol / Dynagrib

Utrustning:

Lockstöd
Isolering 50 mm i lock
Säkerhetsgaller och räckverk
2 st. nya Köpenhamnlås
Flytande karm
Fjäderavlastning.
Öppningskraft 0 – 11 kg
Avloppsränna

Kund:

Miljökontoret, Århus
Kalkværksvej Bassänganläggning
Filmbyen