Durkplåtsbetäckning – Kullerstensbeläggning

planforsaenket4-1

planforsaenket4-2

planforsaenket4-3

Belastning:

250 kN. Klass C 250.

Öppning:

1320 x 820 mm.

Material:

Varmförzinkat stål.

Beläggning:

Kullersten / Chaussesten.

Klassificering:

Betäckningen är producerad efter DS/EN 124.

Utrustning:

Säkerhetslockstöd.
Fjäderavlastat lock.
Öppningskraft 10 – 20 kg.
Låsbultar.
Flytande karm.
Vattentätning.
Säkerhetsgaller och räckverk.
Elvärmetrådar

Kund:

Stockholm Watten, Riddarhuskajen, S – Stockholm.