Durkplåtsbetäckning – Öppning

planforsaenket8-1
planforsaenket8-2
planforsaenket8-3

Belastning:

400 kN
Klass D 400

Öppning:

4200 mm x 1000 mm
2200 mm x 900 mm
1450 mm x 1530 mm

Material:

Varmförzinkat stål
Beläggning
Cicol NT Slurry med Bauxit

Klassificering:

Betäckningen är producerad efter DS/EN 124

Utrustning:

Säkerhetslockstöd.
Fjäderavlastat lock:
Öppningskraft 10 – 20 kg.
Låsbultar.
Kombinerat säkerhetsgaller och räckverk.
Flytande karm.
Fettsmorda gångjärn.

Plats:

Gunløgsgade
Islands Brygge, Köpenhamn

Kund:

Köpenhamns Energi
DK – Köpenhamn