Materialval

Planförsänkta betäckningar kan levereras för ingjutning, fastbultning och med flytande karm till reglering av betäckningens höjd.

Se ritning nedan.

Belastning:

Betäckningarna konstrueras i enlighet med EN124, för följande belastningar: 1,5t, 12,5t, 25t och 40t. Belastningsklassen beror på betäckningens placering. Se Figur 9a och Tabell 1.

Standardstorlekar se Tabell 2

Materialval:

Planförsänkta betäckningar tillverkas i följande material:
Stål St37 som varmförzinkas efter DS/EN ISO 1461-1999 rostfritt stål A2 = AISI 304 eller syrafast A4 = AISI 316.

Utrustning:

Med hänsyn till säkerheten är betäckningarna alltid försedda med ett säkerhetslockstöd, som försäkrar att locket inte oavsiktligt stängs när personer arbetar vid betäckningen. Utöver det är betäckningarna försedda med låsbultar och hål för T-nyckel. Bortsett från standardutrustningen bör betäckningens övriga utrustning väljas utifrån betäckningens placering och funktion.

En betäckning typbestäms genom att gå igenom Tabell 3.

Exempel: 

En planförsänkt betäckning med öppning 800 x 1 000 mm (gångjärnssida 800 mm), lock och ram i varmförzinkat stål, belastning 25t.

Öppningskraften utan fjäderavlastning är ca 80 kg, därmed överstigs de gällande kraven och betäckningen bör förses med vårt fjädersystem för att reducera öppningskraften till det tillåtna.

TypÖppningMaterialBelastningFjäderavlastningExtra utrustning
PF800 x 1000ST25tF=11-20 kgTabell 3

Betäckningen förses med invändiga handtag i locket (för lejdaren) och får typbeteckningen:

PF – 080 x 100 – ST – C250 – F20 – B – N – H

Arbetsinspektionens krav är att öppningskraften i Danmark inte får överstiga 11 kg.
Yrkesinspektionens krav är att öppningskraften i Sverige inte får överstiga 20 kg.

pf-tegning