Materialevalg planforsænkede dæksler

Planforsænkede dæksler kan leveres for indstøbning, påboltning og med flydende karm til regulering af dækslets højde.

Se tegning nedenfor.

Belastning:

Dækslerne konstrueres iht. EN124, for følgende belastning: 1,5t, 12,5t, 25t og 40t.
Belastningsklassen afhænger af dækslets placering. Se Figur 9a og Tabel 1.

Standardstørrelser se Tabel 2

Materialevalg:

Planforsænkede dæksler udføres af følgende materialer:
Stål St37 som varmforzinkes efter DS/EN ISO 1461-1999, rustfrit stål A2 = AISI 304 eller syrefast A4 = AISI 316.

Udstyr:

Af hensyn til sikkerheden, er dækslerne altid forsynet med en sikkerheds-lågstøtte, der sikrer at låget ikke utilsigtet lukkes, når personer arbejder ved dækslet.
Derudover er dækslerne forsynet med låsebolte og hul for T-nøgle.
Ud over standard udstyret bør dækslets øvrige udstyr vælges ud fra dækslets placering og funktion.

Et dæksel typebestemmes ved at gennemgå Tabel 3.

Eksempel:

Et planforsænket dæksel med lysning 800 x 1000 mm (hængselside 800 mm), låg og ramme i varmforzinket stål, belastning 25t.

Åbnekraften uden fjederaflastning er ca. 80 kg, hermed overstiger den de gældende krav, og dækslet bør forsynes med vort fjedersystem for at reducere åbnekraften til det tilladelige.

TypeLysningMaterialeBelastningFjederaflastningEkstra udstyr
PF800 x 1000ST25tF=11-20 kgTabel 3

Dækslet forsynes med indvendige håndtag i låg (for lejder) og får typebetegnelsen:

PF – 080 x 100 – ST – C250 – F20 – B – N – H

Arbejdstilsynets krav er, at åbnekraften i Danmark ikke må overstige 11 kg.
Yrkesinspektionens krav er, at åbnekraften i Sverige ikke må overstige 20 kg.

pf-tegning