GC-dæksler: Størrelser, typer og udstyr

Firmaets mission er: at fremstille produkter til miljøsektoren og ved hjælp af produktudvikling og teknisk udvikling at gøre disse produkter mere funktions-, betjenings- og miljørigtige. Derved skabes et bedre arbejdsmiljø for personer der anvender produkterne i deres arbejde.

Virksomheden producerer en række kerneprodukter til miljøsektoren heriblandt dæksler, som under hensyn- tagen til firmaets mission er udviklet og forbedret. Som eksempel kan nævnes fjederaflastningssystemet, der for tunge dæksler med en lågvægt op til 1000 kg kan reducere åbnekraften til kun 10-15 kg.

 

A: Belastning og placering.

Dæksler fra Gerhardt Christensen A/S produceres efter EU-norm DS/EN 124 og i de belastningsklasser DS/EN 124 angiver. Se Figur 9a og Tabel 1. For at opfylde kravene i DS/EN 124 bliver dækslernes styrke kontrolleret af Teknologisk Institut, Århus, således at vi har sikkerhed for, at DS/EN 124 er overholdt.

 

Figur 9a

Tabel 1: Uddrag af DIN/EN 124 med tilføjede anvendelsesområder

GruppeKlasseBelastningAnvendelse
1A1515 kNSteder og fortove der fortrinsvis benyttes af fodgængere og cyklister.
2B125125 kNAdgangsveje i forbindelse med fodgængerzoner samt parkeringspladser for per- sonvogne.
3C250250 kNTil fortove og kantstene hvor der kan forekomme parkeringer. Må max. gå 0,5 m ind på kørebanen.
4D400400 kNTil steder hvor alle typer køretøjer har adgang så som veje, nødspor, flugtveje, gågader, parkeringspladser.
5E600600 kNTil steder hvor der forekommer høje hjulbelastninger, f.eks. havneanlæg, luft- havne.
6F900900 kNTil steder hvor der forekommer særligt høje hjulbelastninger, f.eks. lufthavne.

B: Dækslers fri åbning.

Gerhardt Christensen A/S producerer overfalsede og planforsænkede dæksler efter mål, samt i følgende standardtyper.

Standardmål for overfalsede og planforsænkede dæksler: Se tabel 2.

Tabel 2: Standardstørrelser

Lagerføres
Lysningsmål i mmOverfalsedePlanforsænkede
600X600
600X800X
660X820X
800X800
1000X600
1000X800
1000X1000
1100X1100
1200X800
1200X1000XX
1200X1200
1320X820X

 

C: Funktionskrav:

Standarddæksler fra Gerhardt Christensen A/S fremstilles efter følgende retningslinier:

 

Lette overfalsede og planforsænkede dæksler.

 

Belastning:

Gående belastning svarende til 2 kN.

 

Standardstørrelser:

se tabel 2.

 

Materialevalg:

Låg udføres af kvintet aluminiumsdørkplade i søvandsbestandig kvintet, kvalitet som EN AW-5754-AlMg3.

Dækselrammen kan udføres i følgende materialer:
Stål St37 som varmforzinkes efter DS/EN ISO 1461-1999, samt rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316.

 

Sikkerhedslågstøtte:

Af hensyn til sikkerheden, er lette overfalsede og planforsænkede dæksler altid forsynet med en sikkerheds- lågstøtte, der sikrer at låget ikke utilsigtet lukkes, når personer arbejder ved dækslet.

Ud over sikkerhedslågstøtten bør dækslets øvrige udstyr vælges ud fra dækslets placering og funktion. Se Tabel 3.

 

Svære planforsænkede dæksler.

Belastning:

Dækslets belastningsklasse bestemmes iht. Figur 9a, samt Tabel 2, der normalt går fra A15 = 15 kN og til D 400 = 400 kN. Dæksler i klasse E600 og F900 forekommer sjældent og fremstilles specielt.

 

Standardstørrelser:

se Tabel 2.

 

Fedtsmurte lejer:

For at overholde åbnekraften på max. 10-15 kg forsynes dæksler over en vis størrelse og vægt med fedtsmurte lejer.

 

Materialevalg:

Låg og ramme udføres som standard i Stål St37 som varmforzinkes efter DS/EN ISO 1461-1999.
I specielle tilfælde kan låg og ramme fremstilles i rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316

 

Sikkerhedslågstøtte:

Af hensyn til sikkerheden, er hængslede planforsænkede dæksler altid forsynet med en sikkerhedslågstøtte, der sikrer at låget ikke utilsigtet lukkes, når personer arbejder ved dækslet.

Ud over sikkerhedslågstøtten bør dækslets øvrige udstyr vælges ud fra dækslets placering og funktion. Se Tabel 3.

 

D: Typebetegnelse og ekstra udstyr.

Følgende tabel angiver betegnelser og ekstra udstyr som tilbydes.

 

Tabel 3: Typebetegnelser og ekstraudstyr.

TypeLysningMaterialeBelastningFjederaflastningEkstra udstyr
PFAngiv lysning LxB i cm

L: hængselsside

AAAngiv i Kn
eller brug:A15
B125
C250
D400
Angiv ønsket løftekraft i kg

Fxx

B – Låsebolte – let trafikbelastning
OFASP – Låsebolte – høj trafikbelastning
FDARC – Klinkelås
AFE – Balustre + kæde
STR – Sikkerhedsrist, løs
RRE+R – Kombineret sikkerhedsrist og ræk- værk. Hængslet i dækselramme.
FF
H – Indv. Håndtag
I – Isolering
K – Flydende karm
KBH – Københavner lås
L – Hængelåsbeslag
M – Belægning
N – T-nøglehul
T – Lugttæt
T(vand) – Vandtæt
U – Udluftningshætte
X – Paniklås

 

Forkortelser:

 

Type:
PF: Planforsænket dæksel
OF: Overfalset dæksel
FD: Planforsænket dæksel med skjulte, flydende hængsler

Materiale:
AA: Aluminiums låg og aluminiums karm
AS: Aluminiums låg og varmforzinket stålkarm
AR: Aluminiums låg og rustfri stålkarm
AF: Aluminiums låg og syrefast stålkarm
ST: Låg og Karm i varmforzinket stål
RR: Låg og Karm i rustfrit stål
FF: Låg og Karm af syrefast stål

Af de i tabellen nævnte ekstraudstyr vil vi beskrive følgende:

B: Låsebolte

Låseboltenes funktion er at holde låget fast i rammen, således at låget ikke “klaprer”, når der køres på dækslet. Låseboltens møtrik i rammen udformes og placeres således, at sand og vejsnavs ikke kan samles i møtrikken.

 

Låsebolte og møtrikker til dækselrammer fås i følgende udførelser:

Låsebolt A2-70Møtrik st. 37Inserts Krom Nikkelstål
M16M16Ingen inserts
M16 FjederpåvirketM24M16/M24 udskiftelig
M20M20Ingen inserts
M24 FjederpåvirketM33M24/M33 udskiftelig

F: Fjedersystem

Fjedersystem der sikrer at åbnekraften ikke overstiger de tilladelige 10 – 15 kg.

Fjederen i vort fjedersystem er en pulverlakeret skruefjeder i rustfri teleskoprør. Enderne af teleskoprøret er af bronze.

Kombinationen rustfri rør, bronze ender og en pulverlakeret fjeder af højstyrkestål giver en meget korrosionssikker konstruktion.

Skruefjederens fordel frem for gasfjederen er, at når dæksellåget er åbent og ingen vægt har, er skruefjederen udstrakt og har som sådan ingen kraft, hvorimod gasfjederen har en næsten ens kraft i hele sin vandring.

 

Gerhardt Christensen anvender derfor ikke gasfjedre i sine dæksler.

Anvendes gasfjedre bør følgende iagttages:

  • Når et dæksel aflastes med gasfjedre er der risiko for, at lukkekraften bliver lig med eller større end åbnekraften. Det vil samtidig være svært eller umuligt at overholde AT- meddelelse Nr. 4.05.2. Vurdering af løft. ( 10 til 15 kg åbne – lukke kraft )
  • Gasfjederens overfladebehandling er normalt sortlakeret med hårdforkromet stempelstang, altså ikke rustfri.
  • Gasfjedre har et meget højt tryk i cylinderen ( op til 300 bar ) og må under ingen omstændigheder åbnes
  • Ved bortskaffelse / genbrug af gasfjedre. Gasfjedre består hovedsagligt af metal og kan afleveres til materiel genbrug dog skal cylinderens gastryk først fjernes. Olie skal i givet fald aftappes og bortskaffes separat.

R: Sikkerhedsrist:

Sikkerhedsristen kan være løs eller hængslet.

E+R: Kombineret sikkerhedsrist og rækværk.

Sikkerhedsristen fungerer i vandret position som sikkerhedsrist. Og som gelænder i lodret position; denne funktion opnås når låget er åbent og risten rejses op i lodret stilling.

Sikkerhedsristens gelænder er dimensioneret efter DS 410 side 40 , 13.1.5 med en vandret påvirkning svarende til 0,8 kN / m.

P: Kilesystem der sikrer at låget ikke bevæger sig i rammen ved dynamisk kørende belastning – trafikbelastning.

Skemaet tjener samtidig til at typebestemme et dæksel efter følgende system:

PF-142×083-ST-D400-B-F10-H evt. todelt, firdelt osv.

Ovenstående eksempel angiver et planforsænket dæksel med lysningsmål 1420mm (hængselsside) x 830mm, med stål låg og ramme. Dækslet dimensioneres for 400kN belastning og udstyres med låsebolte, fjeder- system og indvendig håndtag.