GC-betäckningar: Storlekar, typer och utrustning

Företagets mission är: att framställa produkter till miljösektorn och att med hjälp av produktutveckling och teknisk utveckling göra dessa produkter mer funktions-, användnings- och miljöriktiga. Därmed skapas en bättre arbetsmiljö för personer som använder produkterna i sitt arbete.

Verksamheten producerar en rad kärnprodukter till miljösektorn, däribland betäckningar som, med hänsyn till företagets mission, är utvecklade och förberedda. Som exempel kan nämnas fjäderavlastningssystemet, som för tunga betäckningar med en lockvikt på upp till 1 000 kg kan reducera öppningskraften till endast 10-15 kg.

 

A: Belastning och placering

Betäckningar från Gerhardt Christensen A/S produceras efter EU-normen DS/EN 124 och i de belastningsklasser DS/EN 124 anger. Se Figur 9a och Tabell 1. För att uppfylla kraven i DS/EN 124 blir betäckningarnas styrka kontrollerad av Teknologisk Institut i Århus. På så vis är vi försäkrade om att DS/EN 124 upprätthålls.

 

Figur 9a

Tabell 1: Utdrag ur DIN/EN 124 med tillfogade användningsområden

Grupp Klass Belastning Användning
1 A15 15 kN Platser och trottoarer som företrädesvis används av fotgängare och cyklister.
2 B125 125 kN Tillfartsvägar i förbindelse med fotgängarzoner samt parkeringsplatser för personbilar.
3 C250 250 kN Till trottoarer och kantstenar där det kan förekomma parkeringar. Får max gå 0,5 m in på körbanan.
4 D400 400 kN Till platser där alla typer av fordon har tillgång, så som vägar, vägrenar, nödutgångar, gågator, parkeringsplatser.
5 E600 600 kN Till platser där det förekommer höga hjulbelastningar, t ex. hamnanläggningar flygplatser.
6 F900 900 kN Till platser där det förekommer speciellt höga hjulbelastningar, t ex. flygplatser.

 

B: Betäckningens fria öppning.

Gerhardt Christensen A/S producerar överfalsade och planförsänkta betäckningar efter mått samt i följande standardtyper. Standardmått för överfalsade och planförsänkta betäckningar: Se Tabell 2.

Tabell 2: Standardstorlekar

Lagerförs
Öppningsmått i mm Överfalsade Planforsänkta
600 X 600
600 X 800 X
660 X 820 X
800 X 800
1000 X 600
1000 X 800
1000 X 1000
1100 X 1100
1200 X 800
1200 X 1000 X X
1200 X 1200
1320 X 820 X

 

C: Funktionskrav:

Standardbetäckningar från Gerhardt Christensen A/S framställs efter följande riktlinjer:

 

Lätta, överfalsade och planförsänkta betäckningar.

 

Belastning:

Gående belastning motsvarande 2 kN

 

Standardstorlekar:

se tabell 2.

 

Materialval:

Lock tillverkas av kvintet aluminiumdurkplåt i sjövattensresistent kvintet, kvalitet som EN AW-5754-AlMg3. Betäckningsramen kan tillverkas i följande material: Stål St37 som varmförzinkas efter DS/EN ISO 1461-1999 samt rostfritt stål AISI 304 eller AISI 316.

 

Säkerhetslockstöd:

Svåra, planförsänkta betäckningar.

 

Belastning:

Betäckningens belastningsklass bestäms i enlighet med Figur 9a, samt Tabell 2, som normalt går från A15 = 15 kN och till D 400 = 400 kN. Betäckningar i klass E600 och F900 förekommer sällan och framställs speciellt.

 

Standardstorlekar:

se Tabell 2.

 

Fettsmorda lager:

För att öppningskraften inte ska överstiga 10-15 kg förses betäckningar över en viss storlek och vikt med fettsmorda lager.

 

Materialval:

Lock och ram utförs som standard i Stål St37 som varmförzinkas efter DS/EN ISO 1461-1999. Vid speciella tillfällen kan lock och ram framställas i rostfritt stål AISI 304 eller AISI 316.

 

Säkerhetslockstöd:

Med hänsyn till säkerheten är planförsänkta betäckningar med gångjärn alltid försedda med ett säkerhetslockstöd, som försäkrar att locket inte oavsiktligt stängs när personer arbetar vid betäckningen.  Utöver säkerhetslockstödet bör betäckningens övriga utrustning väljas utifrån betäckningens placering och funktion. Se Tabell 3.

 

D: Typbeteckning och extra utrustning.

Följande tabell anger de beteckningar samt den extra utrustning som erbjuds.

 

Tabell 3. Typbeteckning och extra utrustning

Typ Öppning Material Belastning Fjäderavlastning Extra utrustning
PF Angiv öppning LxB i cm L: gångjärnssida AA Angiv i Kn eller använd: A15 B125 C250 D400 Angiv önskad lyftkraft i kg Fxx B – Låsbultar – lätt trafikbelastning
OF AS P – Låsbultar – hög trafikbelastning
FD AR C – Klinkelås
AF E – Baluster + kedja
ST R – Säkerhetsgaller , löst
RR E+R – Kombinerat säkerhetsgaller och räckverk. Gångjärn i betäckningsramen.
FF
H – Indv. Handtag
I – Isolering
K – Flytande karm
KBH – Köpenhamnslås
L – Hänglåsbeslag
M – Beläggning
N – T-nyckelhål
T – Lukttät
T(vatten) – Vattentät
U – Ventilationshätta
X – Paniklås

 

Förkortningar:

Typ

PF – Planförsänkt betäckning

OF – Överfalsad betäckning

FD – PLanförsänkt betäckning med dolda, flytande gångjärn

 

Material: AA: Aluminiumlock och aluminiumkarm AS: Aluminiumlock och varmförzinkad stålkarm AR: Aluminiumlock och rostfri stålkarm AF: Aluminiumlock och syrafast stålkarm ST: Lock och Karm i varmförzinkat stål RR: Lock och Karm i rostfritt stål FF: Lock och Karm av syrafast stål Av den i tabellen nämnda extrautrustning, vill vi beskriva följande: B: Låsbultar

Låsbultarnas funktion är att hålla locket fast i ramen, så att locket inte “klapprar”, när det körs på betäckningen. Låsbultens mutter i ramen utformas och placeras så att sand och smuts inte kan samlas i muttern.

 

Låsbultar och muttrar till betäckningsramar fås i följande utföranden:

>

Låsbult A2-70 Mutter st. 37 Insatser Krom Nickelstål
M16 M16 Inga insatser
M16 Fjäderpåverkad M24 M16/M24 utbytbar
M20 M20 Ingen insatser
M24 Fjäderpåverkad M33 M24/M33 utbytbar

F: Fjädersystem  Fjädersystem som försäkrar att öppningskraften inte överstiger de tillåtna 10 – 15 kg. Fjädern i vårt fjädersystem är en pulverlackerad skruvfjäder i rostfritt teleskoprör. Ändarna på teleskopröret är av brons. Kombinationen rostfritt rör, bronsändar och en pulverlackerad fjäder av höghållfast stål ger en mycket korrosionsäker konstruktion.  Skruvfjäderns fördel över gasfjädern är att när betäckningslocket är öppet och inte har någon vikt, är skruvfjädern utsträckt och har därmed ingen kraft, medan gasfjädern har nästintill lika kraft i hela sin vandring.

 

Gerhardt Christensen använder därför inte gasfjädrar i sina betäckningar.

Används gasfjädrar bör följande iakttas:

  • När en betäckning avlastas med gasfjädrar finns det en risk för att stängningskraften blir lika stor eller större än öppningskraften. Det kan samtidigt vara svårt eller omöjligt att följa AT- meddelandet Nr. 4.05.2. Bedömning av lyft. ( 10 till 15 kg öppna – stängkraft )
  • Gasfjäderns ytbehandling är normalt svartlackerad med hårdförkromad kolvstång, alltså inte rostfri.
  • Gasfjädrar har ett mycket högt tryck i cylindern ( upp till 300 bar ) och får under inga omständigheter öppnas.
  • Vid avlägsning/återanvändning av gasfjädrar. Gasfjädrar består huvudsakligen av metall och kan lämnas till materialåtervinning, dock ska cylinderns gastryck först tas bort. Olja ska i detta fall tappas ur och avlägsnas separat.

R: Säkerhetsgaller:  Säkerhetsgallret kan vara löst eller fastsatt med gångjärn.

E+R: Kombinerat säkerhetsgaller och räckverk.

Säkerhetsgallret fungerar i vågrätt läge som säkerhetsgaller och som räcke i lodrät position; denna funktion uppnås när locket är öppet och gallret reses upp i lodrät ställning.

Säkerhetsgallrets räcke är dimensionerat efter DS 410 sida 40, 13.1.5 med en vågrät påverkan motsvarande 0,8 kN / m.

P: Kilsystem, som försäkrar att locket inte rör sig i ramen vid dynamiskt, körande belastning – trafikbelastning.

Formuläret tjänar samtidig till att typbestämma en betäckning efter följande system:

PF-142×083-ST-D400-B-F10-H ev. tvådelad, fyrdelad osv.

Ovanstående exempel anger en planförsänkt betäckning med öppningsmått 1 420mm (gångjärnssidan) x 830mm, med stållock och ram. Betäckningen dimensioneras för 400kN belastning och utrustas med låsbultar, fjädersystem och invändigt handtag.

Med hänsyn till säkerheten är lätta, överfalsade och planförsänkta betäckningar alltid försedda med ett säkerhetslockstöd, som försäkrar att locket inte oavsiktligt stängs när personer arbetar vid betäckningen.

Utöver säkerhetslockstödet bör betäckningens övriga utrustning väljas utifrån betäckningens placering och funktion. Se Tabell 3.