Fast skod / Reguleringsspjæld

Afspæringsskod Type 1

Afspærringsskod type 1 er et prisbillig skod, der tætningsmæssig fungerer bedst i urenset spildevand. Denne type er velegnet som midlertidig afspærring, hvor man har brug for at tørlægge en maskine eller lignende for service.Tætning: Spjældpladen føres i en PP – kulisse. Spjældrammen kan indstøbes eller påboltes.

Indstøbes spjældrammen glat med kanalbunden, skal kulissen renses, før spjældpladen placeres. Skodpladen er i et stykke.

Materiale: Rustfrit stål eller aluminium.

Har man flere ens afspærringer, kan den samme skodplade anvendes i alle kulisser.

skod1-1

skod1-2

skod1-3

Fast skod:

Type 1

Lysning: 600 X 1300 mm

Reguleringsspjæld:

Type 5
Lysning: 600 X 600 mm
Regulering: 600 mm

Betjening:

Håndbetjent.

Materiale:

Rustfrit stål AISI 304.

Funktion:

Anvendt i mølledam til regulering af vandspejl i for- bindelse med fisketrappe.

Kunde:

Karmak Mølle.