Alu-täckningar

special3-1

Belastning:

kN – Gående belastning.

Öppning:

2300 mm x 4090 mm.

Material:

Aludurk.

Kund:

Hornung Wasserteckik
Marxdorf

special3-2

Belastning:

kN – Gående belastning.

Öppning:

1700m x 2600 mm.

Material:

Aludurk.

Utrustning:

Säkerhetslockstöd.
Ventilationshätta.

Kund:

Hornung Wasserteckik
Marxdorf

special3-3

Belastning:

kN – Gående belastning.

Öppning:

4000 x 4500 mm.

Material:

Aludurk.

Utrustning:

Nedgångsbetäckning.
Säkerhetslockstöd.
Isolering.

Kund:

MTH – Odense