Reglerspjäll Typ 5

2-spindlar, motorstyrt överfallspjäll med skumskärm.

Antal:

12 st.
Reglerar utlopp från luftningstankar.

Belastning:

0,6 mVs.

Öppning:

600 X 3000 mm.
Denna spjälltyp är lämplig till inbyggning i existerande byggverk.
Växelanordning och spjällplatta sedd från gångbro.

Kund:

Reningsverk Väst, Aalborg Kommun