Reguleringsspjæld Type 5

2-spindler, motorstyret overløbsspjæld med skum- skærm.

Antal:

12 stk.

Regulerer afløb fra luftningstanke

Belastning:

0,6 mVs.

Lysning:

600 X 3000 mm.

Denne spjældtype er velegnet til indbygning i eksisterende bygværker.

Geararrangement og spjældplade set fra gangbro.

Kunde:

Renseanlæg Vest, Aalborg Kommune