Dubbelt Reglerspjäll

Öppning:

B = 2800 mm – H = 1100 mm.

Material:

Rostfritt stål AISI 316

Reglering:

Vågrät 2 X 1400 mm.

Tätning:

Läpptätning Perbunan N 240

Drift:

2 st. AUMA-Regleringsdrift.

Funktion:

Med hänsyn till utvinningen av 4 500 000 m3 dricksvatten från den 2,5 km2 stora Sjælsø, har det varit nödvändigt att hålla sjöns vattenstånd innanför bestämda gränser. Detta görs genom att reglera utloppet (Usserød Å) från sjön.
Samtidigt skyddas fiskbestånden i Usserød Å.

Kund:

Frederiksborg Amt, DK Frederiksborg