Dobbelt Reguleringsspjæld

Lysning:

B = 2800 mm – H = 1100 mm.

Materiale:

Rustfrit stål AISI 316

Regulering:

Vandret 2 X 1400 mm.

Tætning:

Læbetætning Perbunan N 240

Drev:

2 stk. AUMA-Reguleringsdrev.

Funktion:

Af hensyn til indvinding af 4.500.000 m3 drikkevand fra den 2,5 km2 store Sjælsø, har det været nødvendigt at holde søens vandstand indenfor bestemte grænser. Dette gøres ved at regulere på afløbet (Usserød Å) fra søen.
Samtidig beskyttes fiskebestanden i Usserød Å.

Kunde:

Frederiksborg Amt, DK Frederiksborg