4-delad flygplatsbetäckning

lufthavn1-1
lufthavn1-3
lufthavn1-5
lufthavn1-7
lufthavn1-2
lufthavn1-4
lufthavn1-6

Belastning:

600 kN.

Öppning:

1900 x 2000 mm.
4-delad betäckning för kabelläggningsbrunn.
Betäckningen är utförd med fjäderavlastning samt demonterbart lock och mittbjälke.

Kund:

CPH – Köpenhamns Flygplats.