Materialevalg overfalsede dæksler

Overfalsede dæksler kan leveres for indstøbning eller påboltning.

Se tegning nedenfor.

Belastning:

Gående belastning svarende til 2 kN.

Standardstørrelser se Tabel 2.

Materialevalg:

Låg udføres af kvintet aluminiumsdørkplade i søvandsbestandig kvalitet som EN AW-5754-AlMg3

Dækselrammen kan udføres i følgende materialer:
Stål St37 som varmforzinkes efter DS/EN ISO 1461-1999, samt rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316.

Udstyr:

Af hensyn til sikkerheden, er dækslerne altid forsynet med en sikkerheds- lågstøtte, der sikrer at låget ikke utilsigtet lukkes, når personer arbejder ved dækslet.
Derudover er dækslerne forsynet med udvendig håndtag og hængelåsbeslag.

Ud over standard udstyret bør dækslets øvrige udstyr vælges ud fra dækslets placering og funktion.

Et dæksel typebestemmes ved at gennemgå Tabel 3.

Eksempel:

Et overfalset dæksel med alu-låg og galvaniseret ramme, lysning 800 x 1000 mm (hængselside 800 mm), belastning 200 kg og uden fjederaflastning, da åbnekraften er ca. 8 kg og derfor ikke overstiger de gældende krav.

TypeLysningMaterialeBelastningFjederaflastningEkstra udstyr
OF800 x 1000AS2 KNingenTabel 3


Dækslet forsynes med indvendige håndtag i låg (for lejder) og får typebetegnelsen:

OF – 080 x 100 – AS – 2kN – L – H

Arbejdstilsynets krav er, at åbnekraften i Danmark ikke må overstige 11 kg.
Yrkesinspektionens krav er, at åbnekraften i Sverige ikke må overstige 20 kg.

Overfalset tegning