Materialeval

Överfalsade betäckningar kan levereras för ingjutning eller fastbultning.

Belastning:

Gående belastning motsvarande 2 kN.

Standardstorlekar se Tabell 2.

Materialval:

Locket tillverkas av kvintet aluminiumdurkplåt i sjövattensresistent kvalitet som EN AW-5754-AlMg3.

Betäckningsramen kan tillverkas i följande material:
Stål St37 som varmförzinkas efter DS/EN ISO 1461-1999 samt rostfritt stål AISI 304 eller AISI 316
.

Utrustning:

Med hänsyn till säkerheten är betäckningarna alltid försedda med ett säkerhetslockstöd, som försäkrar att locket inte oavsiktligt stängs när personer arbetar vid betäckningen. Utöver detta är betäckningarna försedda med utvändigt handtag och hänglåsbeslag.

Bortsett från standardutrustningen bör betäckningens övriga utrustning väljas utifrån betäckningens placering och funktion.

En betäckning typbestäms genom att gå igenom Tabell 3.

Exempel:

En överfalsad betäckning med alu-lock och galvaniserad ram, öppning 800 x 1 000 mm (gångjärnssida 800 mm), belastning 200 kg och utan fjäderavlastning, där öppningskraften är ca 8 kg och därför inte överstiger gällande krav.

TypÖppningMaterialBelastningFjäderavlastningExtra utrustning
OF800 x 1000AS2 KNingenTabell 3

Betäckningen förses med invändiga handtag i lock (för stegen) och får typbeteckningen:

OF – 080 x 100 – AS – 2kN – L – H

Arbetsinspektionens krav är att öppningskraften i Danmark inte får överstiga 11 kg.
Yrkesinspektionens krav är att öppningskraften i Sverige inte får överstiga 20 kg
.

 

Overfalset tegning