Gas-tight rabbeted floor plate cover

Gastæt overfalset dørkpladedæksel 1-1

Gastæt overfalset dørkpladedæksel 1-3

Load:

2 kN.

Inside measure:

1000 x 1,200 mm.

Pressure:

0.25 mVs.

Material:

Lid: Sea-water-resistant aluminium floor plate.

Frame: 

Hot-dip galvanized steel.

Location:

Pressure- and waterproof covering above propeller stirrer in tank of bio-gas plant.

Client:

Aarhus Biogas, Aarhus, Denmark.