Hydrauliskt vridspjäll

Öppning:

2300 X 1700 mm.

Material:

AISI 316
Spjället är konstruerat så att det stängs automatiskt vid strömavbrott.

Kund:

Köpenhamns Energi
Sydhamnsprojektet
Halmtorget
DK Köpenhamn